SAP HANA 2.0 新功能及升级

SAP HANA 2.0 新功能及升级

我们的专家将在线讲述SAP HANA 2.0系统新功能以及升级的技术要点;为保证成功升级需要做哪些准备工作;企业典型的升级场景及路线介绍;在升级过程中遇到的常见问题应该如何解决,以及企业级支持会为您提供的帮助

议题:
  • SAP 企业级支持如何为客户的SAP S/4HANA 和HANA数据库升级保驾护航
  • SAP HANA 2.0新功能及其优越性
  • SAP HANA 2.0升级准备
  • SAP HANA 2.0典型升级场景及演示
  • SAP HANA 2.0升级常见问题和经验分享